Du är här: Systemvård > Tabeller > Kontoplan / Standardkonton > Allmänt om Kontoplan / Standardkonton

Allmänt om Kontoplan / Standardkonton

Varför denna rutin?

Kontoplan/Standardkonton är en rutin där några grundtabeller ska skapas. Dessa grundtabeller används av systemet för att skapa bokföringsorder efter bl.a. Kundfakturering, Kundinbetalningar, Leverantörsfakturor.

Det är således viktigt att dessa tabeller är korrekt ifyllda innan systemet tas i bruk.

Fönstret består av flikar med en tabell för varje flik. Följande tabeller kan skapas i denna rutin:

Obs! Om modulen Redovisning används finns här endast tabellen med standardkonton, som då är det enda som behöver anges här. De övriga tabellerna finns då i respektive rutiner i Redovisning.

Vid leverans av systemet finns förvalda konton enligt baskontoplan. Detta gäller flikarna Standardkonton och Kontoplan.

Kontoplan/Standardkonton registreras i första hand för att ha en kontroll vid konteringar att kontot finns, samt att definiera om kontot ska bokföras med kostnadsställe, kostnadsbärare eller projekt.

Kontoplan är även en hjälp vid kontering genom att man kan ta upp fönstret Sök & hämta med sorteringsmöjligheter.

Det går att spärra viktiga systemkonton för korrigering i samband med kontering av fakturor och betalningar i reskontrorna. De konton som går att spärra för korrigering är de konton som systemet konterar med automatik. En kryssruta finns framför kontonumret till dessa konton, som kan markeras för att spärra kontot för korrigering i konteringsrutan.

Försäljnings- och inköpskonton ska även uppdateras i samband med att varugrupper skapas. Se vidare i rutin Varugrupper.

Lägga till och ta bort

På fliken Standardkonton går det endast att ändra kontonummer, medan det på de övriga flikarna även går att lägga till och ta bort poster.

Fönsterfunktioner

Läs beskrivning av fönsterfunktionerna under Fönsterfunktioner i Startboken.

Sida av