Du är här: Startbok i MONITOR > Tilläggsfunktioner > Servicehantering

Servicehantering

Med Servicehantering i MONITOR kan företag planera, utföra och avrapportera service av sina produkter (serienummer). Servicehantering har stöd för garantiåtaganden, akut- och planerad service. Det finns funktionalitet för service hos kund eller företaget samt för service utförd av externa leverantörer/samarbetspartners. Med den mobila applikationen MONITOR Mobile kan tekniker ute på fältet enkelt avrapportera sina servicearbeten.

Det finns stöd för spärr-/meddelafunktionen på artikel även vid registrering av och rapportering på serviceorder. Det finns en särskild nummerserie för serviceorder och även en startsidekomponent.

Servicehantering är ett komplement till modulen Försäljning. Undermodulen Servicehantering tillkommer på rutinmenyn och innehåller ett antal rutiner för servicehanteringen.

Läs även kapitlet Servicehantering i handboken Tillämpningar, för beskrivningar av hur du kommer igång med servicehanteringen samt arbetsflödet för en serviceorder i MONITOR.

Läs mer i referenshjälpen för respektive rutin som ingår i Servicehantering:

Sida av