Du är här: Systemvård > Dokumenthantering > Uppdatera dokumentsökvägar > Allmänt om Uppdatera dokumentsökvägar

Allmänt om Uppdatera dokumentsökvägar

Varför denna rutin?

Uppdatera dokumentsökvägar är en rutin som ingår i tilläggsfunktionen Dokumenthantering.

I fönstret Uppdatera dokumentsökvägar skapas, ändras eller tas sökvägar bort till mappar, lokalt eller på en filserver. Övriga rutiner som ingår i tilläggsfunktionen är Dokumentvisning samt Undantag dokumentvisning.

En dokumentsökväg pekar till en mapp som används för att koppla externa dokument (filer) i den mappen, inklusive eventuella undermappar, till olika poster i MONITORs databas. Läs mer om att koppla filer till poster i kapitlet Dokumenthantering under Tilläggsfunktioner samt i kapitlet Dokumentvisning/koppling under Generellt i Startboken.

Det går att ändra vilken mapp en viss sökväg pekar på. Markera sökvägen och välj alternativet Byt sökväg på Informationsmenyn.

Det går att byta namn på en sökväg, klicka två gånger sakta på namnet på sökvägen så öppnas det för editering.

Det går även att se till vilka poster en fil är kopplad (gäller enbart vissa typer av poster). Markera filen och välj alternativet Ingår iInformationsmenyn.

Alternativa sätt att skapa dokumentsökvägar är följande metoder: Koppla dokument med Informationsmenyn och Koppla dokument med dra och släpp metoden.

Fönsterfunktioner

Välj Ta bort sökväg för att ta bort en sökväg. Det går bara att ta bort en sökväg om inga kopplingar existerar till någon av filerna i sökvägen. Ett meddelande visas om en fil är kopplad, att sökvägen innehåller kopplade filer och att kopplingarna först måste tas bort .

Välj Infoga sökväg för att infoga en ny sökväg under Root.

Med funktionen Sökvägar på menyn Arkiv, går det att både ändra, dölja, ta bort och slå ihop sökvägar. Funktionen är bara tillgänglig för användare ADMIN. Läs mer om funktionen i avsnittet Uppdatera sökvägar.

Sida av