Skriv ut transaktionslista

I denna rutin kan du skriva ut transaktionslistor på utbetalningar som ska skickas elektroniskt via fil till banken. Filer skapas när transaktionslistor godkänns, antingen via utskrift eller via knappen Godkänn .

Transaktionslistan är en form av kvittens på vilka betalningar som skickas till banken. Den specificerar vilka fakturor det handlar om och när dessa ska betalas m.m. Varje lista är numrerad vilket ger en identitet till betalningsfilerna som skapas. Dessa nummer visas inte på dokumentet utan lagras i systemet när listan/filen skapas.

Utskrifter av transaktioner från Utbetalningar

Rutinen behöver bara användas om betalningsfiler ska skapas via utskrifter av transaktionslistor. I rutinen Utbetalningar kan betalningsfiler skapas utan att transaktionslistor skrivs ut (transaktionslistnumret lagras oavsett metod).

Vanligtvis är detta ingen rutin som du kommer att vända dig till i ett första skede och arbeta i, utan den öppnas automatiskt från Utbetalningar när du väljer att göra utskrifter av transaktionslistor. Däremot, om du exempelvis ska göra en återutskrift av en lista eller backa en betalningsfil är det denna rutin du behöver att vända dig till.

Nya poster läggs till i denna rutin när elektroniska betalningar verkställs i Utbetalningar. När transaktionslistan godkänts och en fil har skapats med ett lyckat resultat, då försvinner posterna. De kan dock återutskrivas.

Backa status för att återsända

Med listtypen Backa status för återsändning är det möjligt att backa en eller flera betalningar som ingår i en transaktionslista. När statusen har backats hamnar betalningarna i transaktionslistan igen och därmed kan de skickas på nytt, dvs. återsändning blir möjlig.

Du måste välja ett giltigt betalningssätt i selekteringen för att listan ska kunna hämtas.