EDI

EDI ger dig stöd för elektronisk överföring av affärsdokument i form av strukturerade meddelanden mellan MONITOR G5 och din kunds/leverantörs affärssystem. All kommunikation sker mer eller mindre med automatik.

EDI-kommunikation

EDI-kommunikationen mellan MONITOR G5 och din kund/leverantör sker över internet via en EDI-brygga.

EDI-meddelanden

MONITOR G5 använder EDI-meddelanden i ett internt format, vilket betyder att dessa meddelanden måste konverteras till den standard som efterfrågas, t.ex. EDIFACT. Meddelandekonverteringen utförs genom en extern EDI-programvara eller VAN-tjänst. I den omformas meddelandet till/från den standard som kunden/leverantören efterfrågar.

De affärstransaktioner som det finns stöd för i MONITOR G5 är enligt följande:

Försäljningsflödet

  • Import kundorder
  • Import leveransplaner
  • Export ordererkännanden
  • Export kundfakturor
  • Export förenklad avisering
  • Export kundordersvar

Inköpsflödet

  • Export inköpsorder
  • Import ordererkännanden
  • Import förenklad avisering
  • Import leverantörsfaktura

För ytterligare information kontakta säljavdelningen på sales@monitor.se.