Elektronisk fakturahantering (EFH)

Med Elektronisk fakturahantering (EFH) kan du elektroniskt hantera fakturor du fått från leverantörer och koppla dem till leverantörsfakturor i MONITOR. Med EFH får du också stöd för elektronisk attest. Attestanter kan få påminnelser och meddelanden om attesteringar och definitivbokningar.

Hur fungerar EFH?

Leverantörsfakturor kan hamna i MONITOR på olika sätt:

  • Fakturor (papper) som scannas in som PDF-filer och lagras i en särskild katalog (inkorg).
  • Fakturor (PDF) via e-post som dras direkt från e-postprogrammet och släpps på ett fakturavisningsfönster.
  • MONITOR-till-MONITOR e-fakturor (XML + PDF) som automatiskt lagras i en särskild katalog (inkorg).
  • Fakturor som automatiskt scannas, tolkas och importeras som E-fakturor via tillvalet EFH Tolkning.
  • E-fakturor som automatiskt importeras till MONITOR G5 via tillvalet E-faktura.

När leverantörsfakturor ankomstregistreras i MONITOR importeras fakturafilerna från de nämnda inkorgarna. Alternativt kan en fakturafil dras in manuellt med muspekaren från ett e-postprogram och släppas på fakturavisningsfönstret.

PDF-filen används för att kunna se en bild av pappersfakturan. XML-filen används för att importera data från leverantörsfakturan till ankomstregistreringen. Uppgifterna i XML-filen matchas i ett importfönster mot rätt inköpsorder och fakturaunderlag i MONITOR.

Det går att preliminärboka en faktura istället för att ankomstregistrera den. Det går även att definitivboka fakturor direkt vid ankomstregistrering och preliminärbokning, om attestanten har rättighet att göra det. Alternativt går det att definitivboka fakturan efter att den är attesterad av en eller flera attestanter.

EFH ger dig också stöd för attestlistor och attestgrupper.

Du kan komplettera EFH med tillvalen EFH Tolkning och EFH Workflow, för tolkning (OCR) och automatiserad hantering av de inkommande leverantörsfakturorna.

E-faktura

Tillvalet E-faktura gör att du automatiskt kan importera leverantörsfakturor som e-faktura i MONITOR G5. Med tillvalet kan du också skicka kundfakturor som e-faktura. Ska du enbart skicka e-fakturor till dina kunder behövs inte EFH.

EFH Tolkning

Tillvalet EFH Tolkning är kopplat till CrossState, en molntjänst för elektronisk fakturahantering och tolkning av fakturor. CrossState är sömlöst integrerat via ett API i MONITOR G5.

EFH Tolkning är en funktion som underlättar och automatiserar import och ankomstregistrering av fakturorna i MONITOR G5, då ingen manuell registrering av uppgifter från fakturan behöver göras.

EFH Tolkning är särskilt användbart tillsammans med tillvalet EFH Workflow och gör då att hela fakturaflödet i MONITOR G5 automatiseras, från tolkning och import av leverantörsfakturor till attestering och definitivbokning.

EFH Workflow

Tillvalet EFH Workflow automatiserar hela fakturaflödet i MONITOR G5, från ankomstregistrering, koppling av inköpsorder, attest, till definitivbokning av fakturorna.

Läs mer om EFH Tolkning och EFH Workflow i separata produktblad.

Med EFH Tolkning och EFH Workflow får du tillsammans med EFH, en integrerad helhetslösning för automatiserad faktura-hantering i MONITOR G5. Det är unikt i branschen!

För ytterligare information kontakta säljavdelningen på sales@monitor.se.