E-faktura

Med hjälp av E-faktura i MONITOR G5 kan du skicka e-fakturor till dina kunder och ta emot e-fakturor från dina leverantörer. E-fakturan minskar manuell hantering av fakturor eftersom dokumenten går direkt mellan MONITOR G5 och de affärssystem som dina kunder och leverantörer använder.

Kom igång direkt

Du behöver inte beställa denna funktion, utan du aktiverar tjänsten själv inne i MONITOR G5. I samband med aktivering skapas automatiskt ett konto för dig hos operatören Crediflow som hanterar den bakomliggande distributionen av fakturorna.

Priset för funktionen är baserad på den volym av fakturor som hanteras och debiteras per faktura på månadsbasis.

Skicka e-fakturor

När tjänsten för att skicka e-fakturor är aktiverad, kan du kontrollera om kunden kan ta emot e-fakturor i kundregistret. Här ges ett svar direkt om detta är möjligt, eller om det först krävs en inbjudan till kunden. Sådana inbjudningar distribueras till kunden automatiskt via systemet.

Du fakturerar sedan som vanligt och fakturorna distribueras som e-fakturor till de kunder som är anslutna för e-faktura.

Ta emot e-fakturor

När tjänsten för att ta emot e-fakturor är aktiverad, är det öppet för alla leverantörer att börja skicka e-fakturor till dig. Inkommande e-fakturor registreras av systemet med automatik, och hamnar i status vänteläge för kontroll/vidare åtgärd. Du kan även låta inkommande e-fakturor gå ut på attestrunda med automatik.

Peppol BIS 3.0

Vi kan också erbjuda en annan lösning för att exportera och importera e-fakturor. Denna lösning passar om du redan har ett eget avtal med annan e-fakturaoperatör. Export och import sker då i formatet Peppol BIS 3.0 via ett FTP-konto.

Har du redan ett eget avtal med Crediflow rekommenderar vi en övergång till vår e-fakturalösning E-faktura, där du får en mer sömlös integration i MONITOR G5.

För ytterligare information kontakta säljavdelningen på sales@monitor.se.