Årsbyte

Att göra "årsbyte" (byta till nytt bokföringsår) i MONITOR G5 är en åtgärd som ert företag behöver göra när ni byter räkenskapsår, i de fall företaget använder modulen Redovisning. Det är rutinerna Byt period/bokföringsår samt Ingående balans som används för att göra årsbyte.

Obs! Innan du börjar med årsbytet, se till att ha en aktuell och fungerande backup av MONITORs databas!