Uppsättning av ISO-betalningar

Plugin-format för respektive bank beställer du från Monitor ERP System AB. I framtiden kan fler plugins utvecklas och lanseras av företaget eller dess samarbetspartners.

Denna instruktion gäller för utbetalningar.

Om du inte fått all betalningsinformation från din leverantör, så kan du använda följande länk för att få information om BIC/SWIFT: https://www2.swift.com/bsl/index.faces